Dědický obvod

odkaz na stránky NK ČR s rozvrhy práce v jednotlivých krajích

V okrese Hradec Králové (mimo obvod Nový Bydžov) notář vyřizuje dědické věci po zůstavitelích podle data jejich úmrtí – v jednotlivých kalendářních týdnech : 5., 12.,19., 26., 33., 40., 47.